Супер премия за домашни любимци

Произведено в Германия

Висококачествени съставки

Български
1. Преглед на защитата на данни
Общ

По-долу е даден опростен преглед на това какво се случва с личните ви данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лична информация е всяка информация, с която бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация по темата за защита на данните може да се открие в нашата политика за поверителност, изложена по-долу.
Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?
Данните, събрани на този уебсайт, се обработват от оператора на уебсайта. Данните за контакт с оператора могат да бъдат намерени в задължителното правно известие на сайта.

Как събираме Вашите данни?
Някои данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данните, които въвеждате във формуляра за контакт.

Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Тези данни са предимно технически данни, като например браузъра и операционната система, които използвате или кога сте влезли в страницата. Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме данните Ви?
Част от данните се събират, за да се гарантира правилното функциониране на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализиране на начина, по който потребителите използват сайта.

Какви права имате по отношение на данните си?
Винаги имате право да поискате безплатно информация за Вашите съхранени данни, техния произход, получателите им, както и целта на тяхното събиране. Също така имате право да поискате те да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в правното известие, ако имате допълнителни въпроси относно поверителността и защитата на данните. Можете също така, разбира се, да подадете жалба до компетентните регулаторни органи.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Анализ на инструменти на трети страни

Когато посещавате нашия сайт, може да бъде изготвен статистически анализ на търсенето Ви в интернет. Това се случва основно с използването на бисквитки и анализи. Анализът на поведението Ви на сърфиране обикновено е анонимно, т.е. няма да може да Ви идентифицираме от тези данни. Можете да възразите срещу този анализ и да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация може да бъде открита в следната политика на поверителност.

Можете да възразите срещу този анализ. По-долу ще Ви информираме как да използвате възможностите си в това отношение. 
2. Обща информация и задължителна информация
Защита на данни

Операторите на този уебсайт приемат много сериозно защитата на личните Ви данни. Ние обработваме Вашите лични данни като конфиденциални и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази политика на поверителност.

Ако използвате този уебсайт, ще се събират различни видове лични данни. Лична информация е всяка информация, с която бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Тази политика за поверителност обяснява каква информация събираме и за какво я използваме. Също така обяснява как и с каква цел се случва това.

Моля, обърнете внимание, че данните, предавани по интернет (напр. чрез електронна поща), могат да бъдат предмет на нарушение на сигурността. Пълна защита на данните Ви от достъп на трети страни не е възможна.
Известие относно страната, отговорна за този уебсайт

Страната, която отговаря за обработката на данни на този уебсайт е:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Германия

Телефон: +49 (0) 9371 940-0
Електронна поща: josera@josera.de

Отговорната страна е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица решава за целите и средствата за обработка на лични данни (имена, адреси на електронна поща и др.).
Оттегляне на съгласието Ви за обработка на Вашите данни.

Много операции по обработка на данни са възможни само с изричното Ви. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект. Достатъчно е да изпратите неофициален имейл, с който да отправите това искане. Данните, обработени преди да получим заявката Ви, все още могат да бъдат законно обработени.
Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи, както и на пряка реклама (член 21 от ЗЗЛД (GDPR))

Ако данните се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква e или f от ЗЗЛД, тогава имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни по всяко време по причини, произтичащи от конкретната Ви ситуация; това се отнася и за всяко профилиране, основано на тези разпоредби. Можете да намерите конкретното правно основание, на което се базира всяка обработка, в тази декларация за поверителност. Ако направите възражение, няма повече да обработваме личната информация, която е предмет на това възражение, освен ако не сме в състояние да докажем, че има убедителни и законни причини за обработката на тази информация, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи или тази информация трябва да се обработи, така че да могат да се предявяват, упражняват или защитават правни искове (възражение по член 21 параграф 1 от ЗЗЛД).

Ако личните Ви данни се обработват с цел извършване на директна реклама, тогава имате право да възразите срещу обработването на лична информация, свързана с Вас, за целите на реклама от този вид по всяко време; това се отнася и за профилирането, при условие, че е свързано с пряка реклама от този вид. Ако възразявате срещу това, личните Ви данни вече няма да се използват за целите на пряката реклама (възражение по член 21 параграф. 2 от ЗЗЛД).
Право да се подават жалби пред регулаторните органи

Ако е налице нарушение на законодателството за защита на данните, засегнатото лице може да подаде жалба до компетентните регулаторни органи. Компетентният регулаторен орган по въпросите, свързани със закона за защита на данните, е главният специалист за защита на данните в Германия, в която се намира главният офис на нашата компания. Списък на главните специалисти по защита на информация и техните данни за контакт можете да намерите на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Право на преносимост на данните

Имате право да разполагате с данните, които обработваме въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, които автоматично се доставят към Вас самите или на трета страна в стандартен, машинно-четим формат. Ако изискате директно предаване на данни на друга отговорна страна, това ще бъде направено само ако е технически възможно.
SSL или TLS криптиране

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, например като запитванията, които ни изпращате като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптирана връзка в адресната лента на Вашия браузър, когато тя се променя от "http://" на "https://" и иконата за заключване се показва в адресния ред на браузъра Ви.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които прехвърляте към нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.
Информация, блокиране, изтриване

Съгласно закона, имате право по всяко време да Ви бъде предоставяне безплатна информация за всички Ваши данни, които се съхраняват, както и за техния произход, получателят им и целта, за която са били обработени. Вие също така имате правото да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в нашето правно известие, ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.
Възражение срещу промоционални имейли.

С настоящото изрично забранявам използването на данни за контакт в контекста на изискванията на правното уведомление на сайта по отношение на изпращането на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторът на уебсайта си запазва правото да предприеме конкретни правни действия, ако са получени нежелани рекламни материали, като спам в електронната поща. 

3. Служител за защита на данните
Ние сме определили следните външни доставчици на услуги като служители по защита на данните за нашата компания:

atarax Unternehmensgruppe
Имейл: datenschutz@josera-erbacher.de

Вашите права като субект на данни

Първо, бихме искали да използваме тази възможност да ви информираме за вашите права като субект на данни. Тези права са стандартизирани в членове 15-22 от GDPR на ЕС. Това включва:

Правото на информация (член 15 ЕС-DS-GVO),
Право на заличаване (член 17 от EU-GDPR),
Право на корекция (член 16 от EU-GDPR),
Правото на преносимост на данните (член 20 от EU GDPR),
Правото на ограничаване на обработката на данни (член 18 EU-DS-GVO),
Правото на възражение срещу обработването на данни (член 21 от EU GDPR).

За да упражните тези права, моля, свържете се с:

atarax Unternehmensgruppe
Имейл: datenschutz@josera-erbacher.de

Същото важи, ако имате въпроси относно обработката на данни в нашата компания. Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните.

4. Събиране на данни на нашия уебсайт
Бисквитки

Някои от нашите уеб страници използват бисквитки. Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат никакви вируси. Бисквитките правят нашия уебсайт по-лесен за използване, по-ефективен и сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се запазват от Вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените "сесийни бисквитки." Те се изтриват автоматично след Вашето посещение. Други бисквитки остават в паметта на устройството Ви, докато не ги изтриете. Тези “бисквитки” Ви помагат да разпознаете браузъра си при следващото посещение на сайта.

Може да конфигурирате браузъра си да Ви информира за използването на бисквитки, така че да можете да решите за всеки отделен случай дали да приемете или отхвърлите “бисквитка”. Освен това браузърът Ви може да бъде конфигуриран да приема автоматично “бисквитки” при определени условия или винаги да ги отхвърля, или автоматично да изтрива “бисквитките”, когато затваряте браузъра си. Деактивирането на “бисквитките” може да ограничи функционалността на този уебсайт.

Бисквитките, които са необходими за разрешаване на електронни съобщения или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (като количката за пазаруване) се съхраняват съгласно член 6, параграф 1, буква f на DSGVO (Общият регламент за защита на данните). Операторът на уебсайт има законен интерес от съхраняването на “бисквитки”, за да осигури оптимизирана услуга, предоставена без технически грешки. Ако се съхраняват и други “бисквитки” (като тези, използвани за анализиране на поведението Ви при сърфиране), те ще бъдат разгледани отделно в тази политика за поверителност.
Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информацията, която Вашият браузър автоматично ни препраща в "регистрационните файлове на сървъра". Те са:

    Тип на браузъра и версия на браузъра
    Използвана операционна система
    URL адрес на препратката
    Име на хоста на компютъра за достъп
    Време на заявка на сървъра
     IP адрес

Тези данни няма да бъдат комбинирани с данни от други източници.

Основата за обработка на данни е член 6 (1) (b) DSGVO, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или за мерки, предхождащи сключването на договор.
Форма за контакти

Ако ни изпратите въпроси чрез формата за контакти, ние ще съберем данните, въведени във формуляра, включително данните за контакт, които предоставяте, за да отговорим на Вашите въпроси и на всички следващи въпроси. Ние няма да споделяме тази информация без Вашето разрешение.

Затова ние ще обработваме всички данни, които въвеждате във формата за контакти само с Вашето съгласие съобразно чл. 6 (1)(a) от DSGVO (Общ регламент относно защитата на лични данни). Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчно е да изпратите неофициален имейл, с който да отправите това искане. Данните, обработени преди да получим заявката Ви, все още могат да бъдат законно обработени.

Ще запазим данните, които предоставят във формуляра за контакт, докато не поискате изтриването му, оттеглите съгласието си за съхранението му или целта за съхранението му вече не съществува (напр. след изпълнение на заявката Ви). Всякакви задължителни законови разпоредби, по-специално тези относно задължителните периоди за запазването на данни, остават незасегнати от тази разпоредба.
Обработка на данни (данни за клиенти и договори)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо да установим или променим правните отношения с нас (основни данни). Това се прави въз основа на член 6 (1) (b) от DSGVO, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или за мерки, предхождащи сключването на договор. Ние събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни при достъп до нашия сайт (данни за използване) само до степента, необходима да имате достъп до нашата услуга или да заплатите за същата.

Събраните клиентски данни се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на деловите ни отношения. Законният период на съхранение остава непроменен.

Ние ще предаваме лична информация само в рамките на ERBACHER фамилната група от компании за храни* или на трети страни само ако това е от съществено значение като част от изпълнение на договор, например към фирми, на които е възложена доставката на стоките или кредитната институция, която се занимава с обработката на плащанията.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 
5. Социална медия
Приставки за Facebook (Бутони Like (Харесай) & Share (Сподели))

Нашият уебсайт включва плъгини за социалната мрежа Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ. Плъгините на Facebook могат да бъдат разпознати по логото на Facebook или бутона Like (Харесай) на нашия сайт. За преглед на разширенията на Facebook, отидете на https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато посещавате нашия сайт, чрез плъгина се установява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Това дава възможност на Facebook да получи информация, че сте посетили нашия сайт от Вашия IP адрес. Ако кликнете върху Facebook бутона "Like" , когато сте във Вашия Facebook профил, можете да свържете съдържанието на нашия сайт към Facebook профила си. Това позволява на Facebook да свързва посещенията на нашия сайт с Вашия потребителски профил. Моля, имайте предвид, че като оператор на този сайт, ние не познаваме съдържанието на данните, предавани във Facebook или как Facebook използва тези данни. За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook на https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ако не искате Facebook да свързват посещенията Ви в нашия сайт с Вашия Facebook профил, моля, излезте от профила си във Facebook.
 Плъгин за Twitter

Функциите на услугата Twitter са интегрирани в нашия уебсайт и приложение. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ. Когато използвате Twitter и функцията “Retweet”, посетените от Вас уеб сайтове са свързани с профила Ви в Twitter и са известни на други потребители. По този начин данните Ви ще се прехвърлят и в Twitter. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на тези страници нямаме информация за съдържанието на прехвърлените данни и как те ще бъдат използвани от Twitter. За повече информация относно политиката за поверителност на Twitter, моля, отидете на https://twitter.com/privacy.

Вашите предпочитания за поверителност с Twitter могат да бъдат променени в настройките на профила Ви на https://twitter.com/account/settings.
Google+ разширение

Нашите страници използват функциите на Google+ . Той се управлява от  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ.

Събиране и разкриване на информация: Използването на бутона Google + Ви позволява да публикувате информация по цял свят. Чрез бутона “Google+ “ Вие и други потребители можете да получавате персонализирано съдържание от Google и нашите партньори. Google съхранява и факта, че сте означили с “+1” част от съдържанието и информацията за страницата, която сте разглеждали, когато сте кликнали на “+1”. Вашето “+1” може да се показва заедно с името на Вашия профил и снимка в услугите на Google, например в резултатите от търсенето или в Google профила Ви, или на други места в уебсайтове и реклами в интернет.

Google записва информация за Вашите “+1” дейности, за да подобри услугите на Google за Вас и други лица. За да използвате бутона Google +, трябва да имате глобално видим, публичен профил в Google, който трябва да съдържа поне избраното за профила име. Това име се използва от всички услуги на Google. В някои случаи това име може да замени също така друго име, което сте използвали, за да споделяте съдържание чрез профила си в Google. Идентичността на потребителския Ви профил в Google може да се показва на потребители, които знаят адреса на електронната Ви поща или друга информация, която може да Ви идентифицира.

Използване на събраните данни: В допълнение към споменатите по-горе употреби, информацията, която предоставяте, се използва в съответствие с приложимите правила на Google за защита на данните. Google може да публикува обобщена статистика на дейността на потребителите на “+1” или да я споделя с потребители или партньори, като издатели, рекламодатели или партньорски уеб сайтове.
Плъгин за Pinterest

Нашият уебсайт съдържа функции на социалната мрежа Pinterest , управлявана от  Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Калифорния, 94301, САЩ.

Когато посетите страница, съдържаща плъгин на социалната мрежа Pinterest, Вашият браузър установява директна връзка към сървърите на Pinterest. Разширението предава тези регистрационни данни към сървърите на Pinterest в Съединените щати. Тези регистрационни данни може да включват Вашия IP адрес, адресите на посетените сайтове, които също включват функции на Pinterest, видът и настройките на браузъра, дата и час на заявката, как използвате Pinterest, и “бисквитките”.

Повече информация за целта, обхвата и по-нататъшната обработка и използване на данните от Pinterest, както и Вашите права и възможности за защита на поверителността Ви, може да откриете в уведомленията за поверителност на Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 
6. Анализ и реклама
Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ. Той се управлява от  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ.

Google Analytics използва така наречените "бисквитки". Има текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Информацията, генерирана от “бисквитките” за Вашето използване на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

“Бисквитките” на Google Analytics се съхраняват въз основа на чл. 6 (1) (f) от DSGVO. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както уебсайта, така и неговите реклами.

IP анонимност
Активирахме функцията за анонимизиране на IP на този уебсайт. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или други страни съгласно Споразумението на Европейската икономическа зона преди предаването му на Съединените щати. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оцени използването на уебсайта, да изготви отчети за дейността на уебсайта, както и да предостави други услуги относно дейността на уебсайта и използването на интернет за оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от браузърът Ви като част от Google Analytics няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google.

Плъгин за браузър
Може да предотвратите съхраняването на тези “бисквитки”, като изберете подходящи настройки в браузъра си. Ние обаче искаме да посочим, че това може да означава да не се насладите на пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите предаването на данни, генерирани от “бисквитките” относно използването на сайта от Вас (вкл. Вашия IP адрес) на Google, и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате браузър разширението, което е налично на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Възражение срещу събирането на данни
Можете да предотвратите събирането на Вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде настроена “бисквитка” за отказ, за да се прекрати събирането на данни при бъдещи посещения на този сайт: Деактивиране на Google Analytics.

За повече информация относно начина, по който Google Analytics обработва потребителски данни, вижте политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Изнесена обработка на данни
Сключихме споразумение с Google за аутсорсинг на обработката на нашите данни и напълно изпълняване стриктните изисквания на германските органи за защита на данните, когато използваме Google Analytics.

Събиране на демографски данни от Google Analytics
Този уебсайт използва демографските функции на Google Analytics. Това позволява генерирането на отчети, съдържащи твърдения за възрастта, пола, и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси от Google и данни за посетители от трета страна. Тези събрани данни не могат да бъдат приписани на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като коригирате настройките на рекламите във Вашия Google профил или може да забраните събирането на Вашите данни от Google Analytics , както е описано в раздела "Отказ от събиране на данни". 
6. Google Analytics Remarketing

Нашите сайтове използват функциите на Google Analytics Remarketing, комбинирани с възможностите на “кръстосаните  устройства” на Google AdWords and DoubleClick. Тази услуга се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Тази функция дава възможност за свързване на целевите аудитории за рекламен маркетинг, създаден с Google Analytics Remarketing с възможностите на “кръстосаните устройства” на Google AdWords и Google DoubleClick. Това позволява рекламите да се показват въз основа на личните Ви интереси, идентифицирани на базата на предишното Ви поведение при използване и сърфиране на едно устройство (напр. Вашия мобилен телефон), на други устройства (като таблет или компютър).

Веднага след като дадете съгласието си, Google ще свърже историята на сърфиране в мрежата и приложението Ви с профила Ви в Google за тази цел. По този начин всяко устройство, което влиза в профила Ви в Google, може да използва същите персонализирани рекламни съобщения.

За да поддържа тази функция, Google Analytics събира удостоверени от Google ID на потребители, които са временно свързани с данните на нашия Google Analytics, за да определят и създадат аудитория за синхронизиране на реклами за “кръстосаните устройства”.

Можете да се откажете напълно от ремаркетинг/таргетиране на кръстосани устройства, като изключите персонализираната реклама във Вашия профил в Google ; следвайки този линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Обобщаването на данните, събрани във Вашия профил в Google се основава единствено на Вашето съгласие, което може да дадете или оттеглите от Google по чл. 6 (1) (a) от DSGVO. За операции по събиране на данни, които не са обединени в профила Ви в Google (например, защото нямате профил в  Google или сте възразили срещу сливането), събирането на данни се основава на чл. 6 (1) (f) от DSGVO. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на анонимни потребители за рекламни цели.

За повече информация и за политиката на поверителност на Google, отидете на: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
7. Бюлетин
Данни за бюлетин
Ако искате да получавате нашия бюлетин, ние изискваме валиден адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на посочения имейл адрес и дали сте съгласен да получавате този бюлетин. Не се събират допълнителни данни или се събират само на доброволна основа. Ние използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и не я предаваме на трети страни.

Затова ние ще обработваме всички данни, които въвеждате във формата за контакти само с Вашето съгласие съобразно чл. 6 (1)(a) от DSGVO (Общ регламент относно защитата на лични данни). Можете да оттеглите съгласието си за съхраняване на Вашите данни и имейл адрес, както и тяхното използване за изпращане на бюлетина по всяко време, напр. чрез връзката за отписване "unsubscribe" в бюлетина. Данните, обработени преди да получим заявката Ви, все още могат да бъдат законно обработени.

Данните, предоставени при регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани за разпространението на бюлетина, докато не отмените абонамента си, когато тези данни ще бъдат изтрити. Данните, които сме съхранили за други цели (напр. имейл адреси за областта на членовете), остават незасегнати. 
8. Плъгини и инструменти
YouTube

Нашият уебсайт използва разширения от YouTube, които се управляват от Google. Операторът на страниците е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ.

Ако посетите някоя от нашите страници, съдържащи плъгин за   YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. Тук сървърът на YouTube се информира за това коя от нашите страници сте посетили.

Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube Ви позволява да свържете поведението си при сърфиране директно с личния си профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

YouTube се използва, за да направи сайта ни привлекателен. Това представлява оправдан интерес съгласно чл. 6 (1) (f) от DSGVO.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни може да бъде открита в декларацията за защита на личните данни на YouTube на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Уеб шрифтове на Google

За еднакво представяне на шрифтовете тази страница използва уеб шрифтове, предоставени от Google. Когато отворите една страница, браузърът Ви зарежда необходимите шрифтове в кеша на браузъра ви, за да показва правилно текстовете и шрифтовете.

Когато извикате страница от нашия уебсайт, която съдържа социален плъгин, браузърът Ви прави директна връзка със сървърите на Google. По този начин Google разбира, че нашата уеб страница е достъпна чрез Вашия IP адрес. Използването на уеб шрифтовете на Google се извършва с цел еднаквото и привлекателно представяне на нашия уебсайт. Това представлява оправдан интерес съгласно чл. 6 (1) (f) от DSGVO.

Ако браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът Ви използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни може да бъде намерена на https://developers.google.com/fonts/faq и политиката за поверителност на  Google на https://www.google.com/policies/privacy/.
9. Доставчици на платежни услуги